Sterowanie

GGbuilder1%20options2%20sterowanie
Tutaj wybieramy, co moduł będzie mógł robić. Bardzo ogólnie na początek - szczegóły konfiguruje się później przez WWW Gui urządzenia.

Przekaźniki

Włącz tą opcję jeśli moduł ma cokolwiek włączać/wyłączać (niekoniecznie fizycznie przekaźnikiem w sensie prawdziwego przekaźnika - może to być realizowane triakiem, transoptorem, tranzystorem, mosfetem, LEDem bezpośrednio ... dowolnie - coś co ma mieć stan "włącz" i "wyłącz" )
Dla niektórych modułów, które są np tylko sterownikiem RGB, ściemniaczem, albo termometrem - nie potrzebujesz funkcji przekaźnika. Ale dla większości i dla spokoju - można zostawić załączone.

Warunkowanie przekaźnika

To włącza potężne narzędzie - jeśli w punkcie wyżej wybrałeś, że moduł ma wyjście lub wyjścia typu przekaźnik (on/off), to mając jeszcze w module pomiar np. temperatury - możesz zbudować np termostat, albo troszkę inteligentniejszy moduł, który np załącza przekaźnik tylko dla pewnego warunku, np dla zakresu wartości z jakiegoś czujnika.
[tam będzie opis, jak działa funkcja termostatu itp]

Przyciski

Jeśli nasz moduł ma jakieś wejścia, choćby jedno, to nazywajmy je przyciskami (niezależnie czy będą to naprawdę przyciski, czy przełączniki, czy też inne wejście przez transoptor, czujnik poziomu cieczy itp.)

Domyślna konfiguracja (którą można zmienić przez WWW Gui modułu) pracy modułów jest taka, że jeśli moduł ma np 1 przycisk, i 1 przekaźnik - to tym przyciskiem możemy lokalnie na poziomie modułu zmieniać stan przekaźnika.
Jeśli moduł ma więcej wejść i wyjść - to domyślnie przypisane są przycisk1 > przekaźnik1, przycisk2 > przekaźnik2 i tak dalej...

Wyzwalacze akcji

Jeśli moduł ma więcej wejść niż wyjść (lub w ogóle nie ma wyjść, jest tylko wejściem - np przyciskiem dzwonkowym) to nadmiarowe przyciski mogą być Wyzwalaczami Akcji.
Wyzwalacz akcji jest wejściem który wysyła swój status do Supla Cloud (nie steruje niczym lokalnie, na poziomie samego modułu), a na podstawie konfiguracji w Supla Cloud - pojawienie się takiego sygnału (np naciśnięcia przycisku) wyzwala przypisaną akcję w innym module, w kilku modułów, czy włącza "Scenę" (zaprogramowany stan/reakcję wielu modułów).
Można dzięki temu zbudować system, gdzie włącznik(i) światła nie mają fizycznego połączenia ze źródłem (źródłami) światła - a sterowanie jest przekazywane wyłącznie przez WiFi.
Dzięki temu możemy sterować wielo-żarówkowym żyrandolem, mimo że mamy w suficie tylko 2 przewody L i N.
Albo np jednym z przycisków przy wejściu do pomieszczenia można zgasić wszystkie włączone lampki, w tym lampkę nocną, oświetlenie za telewizorem i oświetlenie główne...
Albo czujnik poziomu cieczy w zbiorniku na deszczówkę (stan:"zbiornik pusty") może być wyzwalaczem akcji "nie włączaj pompki do spryskiwaczy z zbiornika deszczówki, zamiast tego steruj podlewaniem przez włączanie zaworu podlewania z sieci miejskiej"

Rolety

Jeśli nasz moduł ma być sterownikiem do wszelkiego typu Rolet, ale nie tylko, również Bramy, Furtki, Drzwi, okna dachowego itp obiekty które się "otwiera" i "zamyka" - interesuje nas ta funkcja.
Funkcja "rolet" może pracować w połączeniu z "krańcówką" (czujnikiem określającym stan całkowitego zamknięcia/otwarcia) - ale może pracować niejako w ciemno, bez czujnika - animacja w aplikacji będzie wtedy "symboliczna" bo prawdziwy stan będzie domyślany przez Suplę "kazałem się zamknąć bo włączyłem taki przekaźnik, minął ustawiony czas zamykania, to pewnie jest zamknięte" ;)

Krańcówki

Krańcówka to pozornie "prawie to samo co przycisk", ale jednak nie ;)
Mianowicie jest to wejście, ale tylko potwierdzające stan danego obiektu. Jak sama nazwa wskazuje - często znajduje się ona na Krańcu - np zamknięcia lub otwarcia żaluzji, czy skutecznego zamknięcia bramy.
O ile w przypadku wejść "przycisk" konfigurujemy takie wejście przez www Gui modułu (czy jest aktywne stanem niskim, czy wysokim, czy ma pullup rezystor na wejściu czy nie, czy reaguje na zmianę stanu (zbocze) czy na stan, czy przytrzymanie dłuższe itd) - to w przypadku krańcówki do wyboru będzie wyłącznie obecność pull-up, wszystko inne konfiguruje się z poziomu Supla Cloud
Tak więc krańcówki (w połączeniu z roletami, ale też i zwykłym wyjściem "przekaźnik") - dają nam sterowanie obiektami, których stan chcemy w Supla App i sterować, i znać (jakby zmienił się z innego powodu, niż wysterowany przez Suplę) , jako sprzężenie i informacja zwrotna.

LED załączenia przekaźnika

Wiele modułów gotowych ma podłączoną diodkę LED wprost z przekaźnikiem. Przekaźnik jest zasilany - to i diodka jest zasilana. I się świecą razem. Nie da się sterować każdym z nich oddzielnie.
Ta opcja pozwala mieć osobne sterowanie przekaźnikiem (wyjściem), a osobno sterować diodką sygnalizującą stan tego wyjścia.
Po co?
Choćby po to, że dzięki temu możemy dowolnie wybrać czy LED świeci się przy przekaźniku załączonym, czy wyłączonym
Oraz po to, by ta sama diodka która sygnalizuje stan przekaźnika - mogła być równocześnie sterowana jako diodka Status - i w sytuacjach anormalnych jak brak sieci WiFi, czy w trybie konfiguracji - migać odpowiednio informacyjnie (bez kłapania on/off właściwym przekaźnikiem)

Pushover

Pushover to system (zewnętrzny i niezależny od Supli) , częściowo płatny (bezpłatny z pewnymi ograniczeniami) który pozwala wysyłać nam powiadomienia (na Android/IOS/PC) o zdarzeniach. Z różnych systemów, nie tylko Supli, bo jest dość łatwy do integracji.
Włączenie tej opcji pozwala zintegrować nasze urządzenie Suplowe do systemu Pushover - i dostawać powiadomienie na telefon z naszego Suplowego czujnika "otwarto drzwi garażowe" albo "uwaga wykryto wodę w piwnicy" ...

Działanie tej funkcji jest niezależne od dostępu Moduł <> Supla Cloud - moduł z ustawionym Pushover'em wysyła powiadomienia bezpośrednio do serwera pushover, a stamtąd - na nasz telefon.

Linki bezpośrednie

Linki bezpośrednie - to funkcjonalność dająca dostęp (jak sama nazwa wskazuje) przez LINK (http) do pewnej funkcji modułu. Tworzy się je, oraz konfiguruje na poziomie Supla Cloud.
Mogą one działać w dwie strony:

  • pozwalać sterować modułem (odczytać temperaturę, włączyć i wyłączyć przekaźnik itp) wprost przez otwarcie danego linku (strony www) - na komputerze, smarfonie itp.
  • odczytywać (przez moduł Supla Dev) parametry z innego modułu. Przykładowo - by moduł mógł znać (i wyświetlać) np. temperaturę, mierzoną przez inny moduł.
    I tego przypadku dotyczy włączenie tej funkcji dla modułu - dodaje umiejętność "odczytywania" linka bezpośredniego przez moduł.

Niezależnie czy ta opcja jest tutaj włączona, czy nie - od strony Supla Cloud można tworzyć linki prowadzące DO modułu.
Opcja ta dotyczy tylko umiejętności sięgania do innych modułów przez nasz moduł, przy użyciu linków bezpośrednich.

Bramka RF 315/433MHz

Niektóre gotowe moduły posiadają wbudowany odbiornik dla pilota zdalnego sterowania - włączenie tej opcji pozwala na jego użycie.