Dostępne opcje dla modułu

GGbuilder1%20options1

Konfiguracja (LED, Config)

Moduł "nowy" pierwszy raz zaprogramowany - uruchamia się w trybie "config" i działa jako WiFi AccessPoint rozgłaszając sieć SUPLA-ESP... i czeka na konfigurację pod stałym adresem http://192.168.4.1 jak to jest opisane w dziale Pierwsze Uruchomienie
Czasem jednak trzeba moduł ponownie zresetować do takiego stanu - np gdy go chcemy uruchomić z inną siecią WIFI, sprzedać, albo zmieniliśmy router i sieć WiFi - moduł wtedy nie umie się połączyć z wcześniej ustawioną ale już nieistniejącą siecią, ale też nie rozgłasza swojej sieci - i trzeba jakoś powrócić do stanu "config" - można do tego doprowadzić ponownym flashowaniem firmware, ale łatwiej (np bez rozmontowywania instalacji, gdy moduł jest dopuszkowy) - przypisać przycisk fizyczny który w ten stan wprowadzi. Wiele fabrycznych modułów ma właśnie taki przycisk - opisany jako "pairing" albo "config"

Wejście w tryb Config nie kasuje żadnych wcześniej ustawionych parametrów! Nie jest to przywrócenie ustawień fabrycznych! (tego dokonujemy przez WWW > Narzędzia > Resetuj Ustawienia Urządzenia
Jedynie daje dostęp do modułu w trybie AP z siecią SUPLA-ESP... pod adresem htttp://192.168.4.1

W ustawieniach WWW samego modułu (gdy już wystartuje) można później skonfigurować - jaki to ma być przycisk (na którym GPIO dostepny, można współdzielić przycisk Config z przyciskiem normalnej funkcjonalności - wtedy wejście w konfigurację jest dokonywane np przez długie przytrzymanie przycisku normalnie załączającego urządzenie po jednym kliknięciu), i jak ma wchodzić w tryb konfiguracji (albo przez 10krotne szybkie naciśnięcie danego guzika, albo przez przytrzymanie go co najmniej przez 5 sekund) [tu link do opisu w konfigu urządzenia]

Drugą sprawą związaną z konfiguracją - jest sygnalizowanie stanu pracy modułu diodką Status (którą, na którym porcie GPIO - to też wybieramy później przez WWW modułu). [tu link do opisu w konfigu urządzenia]
Gdy moduł jest w trybie konfiguracji - diodka miga szybko.
Gdy moduł jest w trybie łączenia się z supla-cloud (np po restarcie, albo gdy zniknie połączenie internetowe/sieć i połączenie zostanie utracone, i próbuje nawiązać je ponownie) - diodka miga powoli
Gdy moduł pracuje normalnie - diodka jest na stałe zapalona (lub na stałe zgaszona, w zależności od konfiguracji na WWW modułu, oraz sposobu podłączenia tej diodki).
Dodatkowo - diodka Status może być współdzielona z inną kontrolą modułu - która w swojej codziennej funkcji normalnie nie migałyby (bo np. sygnalizuje włączenie lub wyłączenie przekaźnika).

Aby powyższe było możliwe - należy włączyć opcję Konfiguracja (LED, Config).

Jeśli nasz moduł jest bardzo ograniczony - i np mamy wszystkie porty GPIO zajęte funkcjami i nie zostaje żaden wolny dla przycisku Config, albo - z jakichś powodów bezpieczeństwa - nie chcemy by konfiguracja mogła być wywołana ponownie, choćby przez pomyłkę - możemy tą opcję wyłączyć. Wtedy zmiana konfiguracji będzie wymagała ponownego flashowania modułu.

Najlepiej jednak zostawmy tą funkcję włączoną, nawet jeśli z niej nie skorzystamy (nie przypiszemy portu GPIO dla diody Status czy przycisku Config)

Aktualizacja przez WWW

Funkcja ewentualnej aktualizacji firmware z poziomu WWW konfiguracyjnego modułu może zostać tutaj wyłączona.
Np dla modułów, które robimy pod konkretne zastosowanie, dla kogoś, i nie chcemy by oprogramowanie mogło zostać nawet niechcący zmienione na inne.
W normalnym przypadku - zostawmy tą funkcję włączoną

Dostępne GUI podczas pracy modułu

Gdy moduł jest w trybie konfiguracji (dioda Status, o ile jest skonfigurowana, miga szybko) - to możemy wejść na stronę konfiguracyjną pod adresem http://192.168.4.1/ i ustawić tam wszystkie parametry
Gdy moduł jest w trybie normalnej pracy, działa i realizuje swoje funkcje - w eleganckim zastosowaniu "do klienta" i bezpieczniej by może być, by będąc w tej samej sieci WiFi - nie dało się wejść na WWW modułu (choć to - jest jeszcze zabezpieczone przez logowanie Użytkownik + Hasło)
Dla modułow budowanych dla siebie, w których jeszcze może coś będziemy chcieli zmieniać - zostawmy tą opcję włączoną.

Szyfrowanie połączenia z serwerem SSL

Opcja normalnie wyłączona, ale jeśli moduł jest w jakimś krytycznym zastosowaniu bezpieczeństwa (np otwarcie bramy garażowej) a sieć WiFi narażona na sniffing - można transmisję dodatkowo zabezpieczyć.
Jednak opcja ta zabiera pewną ilość pamięci, oraz wymaga odpowiednio wysokiej wersji Supla Cloud [ew. uzupełnić opis]

Tryb głębokiego uśpienia (deep sleep)

Normalnie moduł Supla utrzymuje stałą łączność z siecią WiFi, co chwila wymieniając swoje statusy z Supla Cloud - np by zmiana stanu urządzenia włącznikiem lokalnym - była od razu widoczna w aplikacji, oraz by urządzenie natychmiastowo reagowało na zmianę stanu zadaną w aplikacji.
Jednak dla modułów zasilanych bateryjnie/akumulatorowo, które nie potrzebują stałego połączenia (przykładowo - mierzą tylko parametry jak temperatura, wilgotność, ciśnienie, i wysyłają pomiar do chmury - która realnie aktualizuje te wskazania raz na 10 minut) możemy zmniejszyć pobór prądu, zmniejszając częstotliwość komunikacji, brak utrzymywania połączenia z wifi w spoczynku, i usypianie modułu. Moduł będzie wchodził w głębokie uśpienie, i tylko sporadycznie budził się i łączył z siecią wifi, by wymienić się statusami z serwerem.

Protokół mDNS

Pozwala adresować moduły supla w sieci lokalnej po nazwie http://supla.local/ , nie tylko adresie IP http://192.168.4.1