Pomiary Analogowe

GGbuilder1%20options7%20analog

Moduł ESP posiada jedno dedykowane wejście pomiaru analogowego (napięcia), i pozwala mierzyć w zakresie 0v - 1v.
Na niektórych płytkach - zakres pomiarowy jest rozszerzony dzielnikiem rezystancyjnym do 0v-3.3v lub innego.

Moduł ESP32 posiada takich wejść 18 - pomiar analogowy jest jedną z opcji pracy portów GPIO (o ile płytka, na której mamy ten procesor - udostępnia wszystkie te porty GPIO) i pozwala mierzyć w zakresie 0v - 3.3v

Pomiar analogowy (napięcia)

Włączając tą opcję - umożliwiamy pomiar napięcia. Pomiar można skalibrować w WWW Gui urządzenia - tak że dodanie dodatkowego dzielnika lub przesuwnika napięć - pozwala stworzyć pomiar w zasadzie dowolnego zakresu napięć.
Na sam pin A0 czipu ESP8266 nie możemy podawać napięć wyższych niż 1V ! Należy zabezpieczyć wejście przed wyższym napięciem - np stosując odpowiedni dzielnik na opornikach.
Na płytkach Wemos D1, NodeMCU itp jest zastosowany dzielnik 220kohm + 100kohm, dzięki czemu pin A0 płytki może przyjmować do 3.3v

Pomiar analogowy może być bardzo przydatny - np gdy podłączamy czujnik całkiem innej wartości - prądu, częstotliwości, napięcia, itp, lub fizycznej (np ciśnienia) który daje sygnał napięciowy.

Termistor NTC 10K


Podłączony do portu analogowego Termistor NTC (wraz z opornikiem) daje możliwość pomiaru temperatury (wyliczenia temperatury na podstawie krzywej napięcia).
Podstawy matematyczne wyliczenia temperatury na podstawie napięcia, które powstaje na podstawie rezystancji czujnika - dobrze wyjaśnione tutaj.

Czujnik ciśnienia MPX5xxx

Seria czujników MPX5 pozwala mierzyć różne typy ciśnienia (bezwzględne, względne, różnicowe) a wybranie tej opcji pozwala na przeliczanie zmierzonego napięcia na ciśnienie.
( Szczerze mówiąc - jeszcze nie wiem, jak pomiar MPX50xx miałby z ESP8266 wyglądać - bez dodatkowego hardware - w przypadku arduino dokonuje się go jako pomiar różnicowy dwóch napięć wyjściowych, a ESP ma tylko jedno wejście analogowe... Może temat jest rozwojowy i nadaje się tylko dla ESP32 z wieloma wejściami analogowymi?)