Ręczna zmiana GUID i AUTH_KEY

Otwieramy w Notepad++ plik konfiguracyjny pobrany z GUI-Generic. Pierwsze dwa ciągi oddzielone NULLem to GUID oraz AUTH_KEY zapisane w postaci ANSII.
config
Aby podmienić GUID oraz AUTH_KEY należy przekonwertować za pomocą Notepad++ postać HEX w postaci C4BDC48C2D0F5329C2AEC2905249CB45 na ANSI (menu Plugins->Converter->HEX->ASCII)
nppconverter-plugin

"C4BDC48C2D0F5329C2AEC2905249CB45" po przekonwertowaniu dostaniemy "ĽČ-S)®RI˘", tak wygenerowaną wartość należy podmienić w pliku konfiguracyjnym, ważne aby wartości były oddzielone NULLem.