Możesz wesprzeć autorów w dalszym rozwoju projektu.

SPI Flash Config:
Crystal Freq: 26MHz
SPI Speed: 40MHz
SPI Mode: DOUT
Flash size ESP82xx: 8Mbit
Flash size ESP32: 32Mbit
(8Mbit = 1MB)

GUI-Generic Builder [TEST]

GUI-Generic: v4.2.11; Builder: v4.2.7
Board 8266/8285: v3.0.2; Board ESP32: v1.0.6
https://forum.supla.org
Uploader dwuetapowy
Wideo poradnik

Ustawienia kompilacji

Dostępne opcje dla modułu

Podstawowe

Sterowanie

1Wire

I2C

SPI

Analogowe

Inne