Możesz wesprzeć autorów w dalszym rozwoju projektu.

GUI-Generic Builder

GUI-Generic:v3.1.11;Builder: v3.0.4; Board: v3.0.1
https://forum.supla.org
Uploader dwuetapowy

Ustawienia kompilacji

Dostępne opcje dla modułu

Podstawowe

Sterowanie

1Wire

I2C

SPI

Analogowe

Inne